ADOPTIE DESSA PROGRAMMA van GKIN (ADP)

Geachte ondersteuner en gemeente,

Het programma Adoptie Dessa is nu werkelijk van start gegaan per 1 april 2019.

De stand van zaken is dat op het moment van schrijven 48 gemeenteleden zich gecommitteerd hebben aan dit project. Grote dankbaarheid bestaat er voor deze onvermoeide steun van de gemeente voor dit project. God is groot en beschaamt ons niet.

De KDM hoopt dat er voor de resterende 3 kinderen nog een gemeentelid gevonden wordt die betrokken wil worden bij een kind cq gezin dat in eenvoudige omstandigheden leeft. Door uw hulp mogen wij de kinderen behulpzaam zijn bij het volgen van een schoolopleiding en de zorg van de ouders verlichten. U mag ook te samen met een ander gemeentelid een kind ondersteunen.

Dankzij deze 48 donateurs mag de GKIN nu toch 51 kinderen steunen omdat de KDM door de vrijwillige gaven van de gemeente in staat is om dit tekort aan te vullen.

De KDM zal geen gebruikmaken van de machtiging tot overschrijving omdat de kosten daarvoor te hoog zijn. Bijgevolg wordt aan alle ondersteuners gevraagd of uw toezeggingen op regelmatige basis over wil maken op rekening van de KDM. Dank voor uw attentie.

Informatie over inschrijven ADP kunt u krijgen via de regionale vertegenwoordigers van de KDM zijnde voor regio Arnhem/Nijmegen: mw. Jeanne Wouters, regio Tilburg: dhr. Iskandar Gandasasmita, regio Rijswijk/Den Haag: mw. Manik Kharisma en dhr. Lucky Lumingkewas, regio Amstelveen: mw. Patricia Soekarno en mw. Jolly Tanahatoe en regio Rotterdam/Dordrecht: mw. Mira van Nimwegen en dhr Hans Tromer.

De KDM is nu bezig om van alle ondersteunde kinderen een persoonlijke foto te sturen naar de donateur(s).

Om de kosten voor een adoptie te verlichten is de mogelijkheid geschapen om uw gaven in een periodieke gift onder te brengen die voor een periode van vijf jaar deze vrijwillige verplichting aangaan. Informatie bij de secretaris KDM, dhr. H. Tromer.

Hieonder vindt u ook een eerste verantwoording van de uitgaven KDM in april jl. t.b.v. de kinderen.

Deze verantwoording zal driemaandelijks door de KDM ontvangen worden van de kerkenraad van WILADEG.

Naast deze persoonlijke informatie zal dit ook via de website van de GKIN als ook de website van de KDM gedeeld worden. Zie www.kdmgkin.com of www.GKIN.org

Op dit moment wordt door de KDM gewerkt om een eerste contact met u en tussen het gezin dat door u gesteund wordt tot stand te brengen. Voor een eventuele vertaling van tekst indien gewenst zal door de GKIN en de kerkenraad van Wiladeg gezorgd worden. Het eerste contact zal per email verlopen via de kerkenraad van Wiladeg zodat gegevensuitwisseling tot stand kan komen. U wordt hierover binnenkort geïnformeerd. In een later stadium kunt u zelfstandig contact onderhouden.

Inmiddels hebben 30 ondersteuners een foto ontvangen van het door hen geadopteerde kind. Binnenkort volgen de resterende foto’s van kinderen.

Tot slot is te melden dat met de stichting FER (Far East Relief) die tot doel heeft microkredieten te verstrekken, een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt wordt tussen KDM en de gemeente WILADEG. Nadere informatie volgt.

Het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is per heden operationeel.

Zou u nog vragen of suggesties hebben verneemt de KDM dat graag zodat wij als gemeente mogen groeien door deze liefdevolle arbeid.

 

Komisi Diakoni dan Marturia  

Hans Tromer

 

Voorbeeld dankbericht door het gesteunde kind voor de ondersteuner

 

Voorbeeld verantwooring over verstrekte gaven

 

Naast deze informatie over adoptie dessa programma heeft de GKIN nog meer projecten in uitvoering.

Daar willen wij een kort verslag van doen.

 

Palu steun schoolkinderen door Kindernevendienst en gemeente GKIN.

Na de aardbeving en tsunami in september jl werd er een actie gehouden door de KND en de gemeente om de schoolkinderen te Palu Sulawesi een hart onder de riem te steken. Via mw. Santi Tjahjadi en synode GKI werden de geschenken ter plaatse uitgereikt en foto’s met blijde kinderen werden ontvangen. De foto’s zullen op de website van de GKIN onder KDM getoond worden. Een ieder bedankt voor hun bijdragen die de kinderen enige vreugde gegeven heeft na de ramp die hen overkomen was.

Twee foto’s van de uitreiking aan de kinderen van schoolmateriaal.

 

 

Waterleiding project op Sumba dessa Hanggaroru.

Van dhr Aje Kalinggoru werd bericht ontvangen dat de bewoners van Hanggaroru dit waterleidingproject in de maand mei na de oogst zullen afronden. Hiermee worden de dorpsbewoners voorzien van fris water uit een bron zodat zij geen kilometers hoeven te lopen voor schoon water. Verslag volgt binnenkort.

 

Steun studenten theologie STT Nias.

Studente Susiaty Zendrato is in februari afgestudeerd cum laude en doet nu een vicariaat.

Studente Agusmawati Halawa is 4e jaar en is bezig met afronding studie.

Studente Yeni Magdalena Harefa nu derde jaar. Studie verloopt goed.

Er is een verzoek ontvangen voor het opnieuw steunen van studenten theologie aan STT Sunderman te Gunungsitoli te Nias. Een proposal volgt nog.

Ds. Nieke Atmadja onderhoudt contact met STT Sundermann Gunungsitoli te Nias.

 

Varkensteeltproject.

Is gestopt vanwege gebrek aan sturing. De stallen worden nog wel gebruikt en er zou nog wel varkensteelt zijn maar dit valt niet meer onder de support van de KDM.

 

Tot slot een korte verantwoording van de financiën tot mei 2019

Baten uit giften en collecten                               9018€

Uitgaven voor projecten

GKSBS/project gunung Krakatau/kerstcoll                2500€
Radio uitzending/Kerst.col                                       900€

Onkosten KDM transport schoolmat. Palu                   75€

Project waterleiding Sumba                                     900€

Project adoptie dessa  April 2019                             725€

Project Palu Kerstcoll.                                             1000€

----------------------------------------------------------------------

Totaal uitgaven                                                      6100€

 

Reserveringen voor studenten theologie en ADP en projecten regio’s      16.000€.

In kas per mei 2019                                                                           33.117€

 

In dankbaarheid mogen wij zien dat uw bijdragen voor het diaconaat en marturia voorziet in alle behoeften.

Uw KDM