Nieuws

De opbrengst van de kerstcollecte ten behoeve van de diaconie heeft geresulteerd in een opbrengst van 2345,06 euro. Deze opbrengst zal geheel ten goede komen aan Maha Bhoga Marga Foundation die namens de Gereja Kristen Protestant te Bali de diaconie uitvoert.

Deze gaven zullen worden besteed aan de eerste levensbehoeften zoals schoonwatervoorziening en medicijnen en hulp bij aanschaf van nieuw vee.

Namens de ontvangers bijvoorbaat dank voor uw ruime gaven.

 

Kolekte diakonal perayaan natal bersama GKIN
 
Hasil kolekte perayaan natal untuk diakoni adalah sebesar 2345,06 euro. Hasil ini seluruhnya akan diberikan kepada Maha Bhoga Marga Foundation yang menjalankan diakoni, atas nama Gereja Kristen Protestant di Bali.
Hasil kolekte ini seluruhnya akan dipakai untuk kebutuhan primer seperti penyediaan air bersih, obat-obatan dan pembelian ternak baru.
 
Majelis, atas nama Foundation, mengucapkan terima kasih untuk sumbangan yang telah diberikan.
Zondag 3 december is het de eerste adventszondag van 2017. Die vormt tevens het begin van het kerkelijk jaar. De laatste zondag voor advent wordt het kerkelijk jaar afgesloten. Deze gebeurtenis krijgt de laatste jaren meer aandacht. Zo worden in steeds meer protestantse gemeenten, dus ook in de GKIN op deze eeuwigheidszondag de namen van overleden gemeenteleden voorgelezen. Wij noemen deze, dienst ter nagedachtenis.
Het kerkelijk jaar begint met het woord 'Advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.  
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:
  1. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. 
  2. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

In de afgelopen weken hebben wij allen de verwoestende werking gezien van de orkanen op de Caribische eilanden. Ons land en onze geloofsgenoten op St Maarten en andere eilanden hebben onze hulp nodig voor de wederopbouw van hun eiland.
De kerkenraad stelt voor om op zondag 8 en 15 oktober een tweede collecte te houden die in samenwerking met de Vereniging Samen Kerk in Nederland (S.K.I.N.) aan de Holland Methodist Church geschonken zal worden.

De collecte opbrengsten zullen worden gedoneerd aan het Steunfonds “Goede Samaritaan”.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan de en dank u allemaal voor uw steun.

 

Majelis bekerjasama dengan “Samen Kerk In Nederland” akan mengadakan kolekte kedua pada hari Minggu 8 dan 15 Oktober berkaitan dengan bencana angin topan Irma yang telah banyak membawa kehancuran.

Kolekte kedua ini akan diberikan kepada lembaga dana “De Goede Samaritaan” dan bertujuan untuk membantu saudara-saudara seiman di pulau Karibian dalam usaha membangun kembali pulau mereka.