Nieuws

De afgelopen maanden is binnen de GKIN verschillende keren een collecte voor de diaconie gehouden. Dankzij de inzet van KDM in de regio Den Haag is een bedrag van €1000 geschonken aan Panti Anaka Cacat te Flores. Hiermede wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van een inkomstenbron (eigen bedrijfje) zodat men in eigen levensonderhoud kan gaan voorzien. Een bedankbrief werd ontvangen. 
 
De Palmpasencollecte ad €1.503,45 werd ter bemoediging door de GKIN gemeente geschonken aan de Stichting regiokerk GKIN Amstelveen waarvoor door regio Amstelveen dank werd uitgesproken.
 
Op de volgende genoemde data wordt verwacht dat genoemde regio’s een diaconieproject naar voren brengen. 30 juli : Regio Rotterdam/Dordrecht - 29 oktober : Regio Amstelveen.
 
De KDM kan vooruitlopend behulpzaam zijn bij het vinden van een project.

Video-impressie van de retratie van GKIN regio Rijswijk-Den Haag die plaatsvond op 5-6 mei 2017 in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt.

In het kader van het uitwerken van het jaarthema GKIN 2017 “Samen groeien als discipelen van Jezus Christus / Bertumbuh bersama sebagai murid-murid Yesus Kristus” zal het Ministerium van de GKIN een prekenserie houden met de volgende thema’s:

  • “Vacature: Gezocht discipelen voor Jezus/ Lowongan: Dicari murid-murid untuk Yesus” (Marcus 2:13-17), door ds. J. Linandi.
  • “Wat zijn de voorwaarden om discipelen van Jezus te worden?/ Apakah syarat-syarat menjadi murid Yesus?” (Marcus 8:27-38), door ds. S. Tjahjadi.
  • “Hoe kunnen wij groeien als discipelen van Jezus?/ Bagaimana kita bertumbuh sebagai murid-murid Yesus?” (I Petrus 2:1-10), door ds. S.M. Winckler- Huliselan.

De prekenserie vindt plaats op de volgende data:

  • Regio Arnhem/Nijmegen: 30 april (ds. S.M. Winckler- Huliselan), 7 mei (ds. J. Linandi), 18 juni (ds. S. Tjahjadi)
  • Regio Tilburg: 28 mei (ds. J. Linandi), 11 juni (ds. S.M. Winckler- Huliselan), 9 juli (ds. S. Tjahjadi)
  • Regio Amstelveen: 23 april (ds. S.M. Winckler- Huliselan), 21 mei (ds. J. Linandi), 11 juni (ds. S. Tjahjadi) 
  • Regio Rijswijk/Den Haag: 14 mei (ds. J. Linandi), 25 juni (ds. S. Tjahjadi), 2 juli (ds. S.M. Winckler- Huliselan)

Mogen we met Gods zegen door deze prekenserie samen groeien als discipelen van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.