Nieuws

In de afgelopen weken hebben wij allen de verwoestende werking gezien van de orkanen op de Caribische eilanden. Ons land en onze geloofsgenoten op St Maarten en andere eilanden hebben onze hulp nodig voor de wederopbouw van hun eiland.
De kerkenraad stelt voor om op zondag 8 en 15 oktober een tweede collecte te houden die in samenwerking met de Vereniging Samen Kerk in Nederland (S.K.I.N.) aan de Holland Methodist Church geschonken zal worden.

De collecte opbrengsten zullen worden gedoneerd aan het Steunfonds “Goede Samaritaan”.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan de en dank u allemaal voor uw steun.

 

Majelis bekerjasama dengan “Samen Kerk In Nederland” akan mengadakan kolekte kedua pada hari Minggu 8 dan 15 Oktober berkaitan dengan bencana angin topan Irma yang telah banyak membawa kehancuran.

Kolekte kedua ini akan diberikan kepada lembaga dana “De Goede Samaritaan” dan bertujuan untuk membantu saudara-saudara seiman di pulau Karibian dalam usaha membangun kembali pulau mereka.

Met ingang van 3 december aanstaande zullen de erediensten van Dordrecht op de eerste, derde en eventueel de vijfde zondag van de maand gehouden worden in: kerkelijk centrum "De Bron" op Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordrecht, (wijk Stadspolders) tel. 078-6228442.
 
LET OP: De aanvangstijd is 14.00 uur.
 
Trein: Dordrecht centraal station overstappen naar trein station Stadspolders. (reistijd 3 minuten)
 
Bus: bus 5 vanaf Centraal Station Dordrecht naar Stadspolder Halte: Bakema-erf
De afgelopen maanden is binnen de GKIN verschillende keren een collecte voor de diaconie gehouden. Dankzij de inzet van KDM in de regio Den Haag is een bedrag van €1000 geschonken aan Panti Anaka Cacat te Flores. Hiermede wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van een inkomstenbron (eigen bedrijfje) zodat men in eigen levensonderhoud kan gaan voorzien. Een bedankbrief werd ontvangen. 
 
De Palmpasencollecte ad €1.503,45 werd ter bemoediging door de GKIN gemeente geschonken aan de Stichting regiokerk GKIN Amstelveen waarvoor door regio Amstelveen dank werd uitgesproken.
 
Op de volgende genoemde data wordt verwacht dat genoemde regio’s een diaconieproject naar voren brengen. 30 juli : Regio Rotterdam/Dordrecht - 29 oktober : Regio Amstelveen.
 
De KDM kan vooruitlopend behulpzaam zijn bij het vinden van een project.

Pagina 4 van 10

Gereja Kristen Indonesia Nederland - www.gkin.org