Nieuws

Vanwege het aflasten van alle samenkomsten en erediensten in alle regio's van GKIN, welke inmiddels is verlengd tot en met 5 April, wordt de toerusting die op zaterdag 21 maart in de kerkzaal van de Markuskerk is gepland, gewijzigd naar een live uitzending (streaming) via internet.

Het thema is: “DISCIPLESHIP 21 C”. Hoofdspreker van deze toerusting is Dra. Ria Pasaribu, directeur van Indonesian Care, een zendingsorganisatie die regelmatig samenwerkt met de grote kerken om de stedelijke gemeenschap te bedienen. Ook was zij voormalig directeur mobilisatie van Overseas Missionary Fellowship.    

Het programma ziet als volgt:

11.00 - 12.00 : presentatie (door Dra. Ria Pasaribu)

12.00 - 12.30 : vragen sessie

12.30 - 13.00 : pauze  

13.00 - 14.00 : presentatie

14.30 : vragen sessie & sluiting                        

GKIN Rijswijk-Den Haag nodigt u hierbij uit om deze toerusting te volgen via de livestreaming,

Bijgaand de weblink naar de livestreaming:

We hopen van harte op uw betrokkenheid.

 
 

De lijdenstijd is een tijd van inkeer en bezinning. Het is een tijd voor bekering.

Zich bekeren betekent: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt.
In de lijdenstijd worden wij eraan herinnerd hoeveel pijn de Here Jezus heeft geleden, en dat Hij gestorven is aan het kruis om ons te verlossen van al onze zonden en ons nieuw leven te geven als Gods kinderen.
In de Oude Christelijke kerk vastte men gedurende die 40-dagen tijd naar het voorbeeld van Christus in de woestijn. 
De liturgische kleur van lijdenstijd is paars, kleur van voorbereiding, symbool voor rouw en boete. 
 
Bezinningsteksten 
In deze veertigdagentijd, 26 februari t/m 9 april 2020, leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen, zoals het jaarthema GKIN 2020 ‘Durf te getuigen van Jezus Christus, onze Heer’. De veertigdagentijdrooster 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen.´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle dagen.
 
Wat kunt u verwachten
Iedere dag een Bijbel tekst met een moment van overdenking, gebed en aansporing. We wensen u een gezegende lijdenstijd toe waarin we de lijdensweg van onze Here Jezus Christus gedenken.

KDM heeft besloten om de collecte opbrengst van de landelijke kerstviering 2019 aan het project waterleiding in dorp Hanggaroru, Sumbawa Timur te doneren. Contact persoon voor dit project is dhr. Adijeks Kalinggoru.

Het project realiseert het verspreiden van schoon water vanuit de waterbron naar de verschillende nabij gelegen dorpen. Dit door middel van het plaatsen van waterleidingen.

De dichtbijzijnde afstand tussen de waterbron en het dorp is 2 km, de verste afstand is 3 km. Hierdoor moeten de bewoners dagelijks gemiddeld 10 km lopen voor schoon water. Daarnaast door het gebrek aan schoon water, loert het gevaar van allerlei ziektes.

De begroting voor de waterleidingen is 70 juta rupiah, ongeveer 4500 euro. 

De collecte opbrengst van de GKIN is een aanvullende bijdrage voor dit project.

Hygiene is een basis recht voor ieder mens. Mede door dit beseft heeft de KDM dit project gekozen.

Verder is afgesproken dat er regelmatig update van het project zal worden gegeven door de KDM.

 

Penyaluran/ penggunaan kolekte Perayaan Natal Bersama 2019

KDM telah memutuskan bahwa penyaluran/ penggunaan kolekte dari Perayaan Natal Bersama 2019 akan digunakan untuk proyek pembangunan sarana air bersih di desa Hanggaroru, Sumbawa Timur.

Dengan demikian dapat mendistribusikan air bersih ke desa-desa sekitarnya. KDM mengerti bahwa penggunaan air bersih adalah merupakan hak setiap manusia.

Terimakasih sebelumnya atas persembahan kolekte dari Perayaan Natal Bersama 2019.

Tuhan Yesus memberkati.