Nieuws

Op 25 september 2016 is het contract getekend door mw. Kristina Santi Prijatna als kerkelijk werker binnen GKIN, in het bijzonder voor het jongerenwerk binnen GKIN (kindernevendiensten en tieners). 
Het contract is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 februari 2016.
Mw. Kristina Santi Prijatna was al sinds februari 2015 aangesteld als landelijk coördinator voor kindernevendiensten en tieners.
Wij wensen mw. Santi Kristina Prijatna Gods zegen toe in haar bediening.

Kontrak kerja ibu Santi Tjahjadi
Pada tanggal 25 September 2016 yang lalu ibu Kristina Santi Prijatna telah mendatangani kontrak sebagai pekerja di GKIN, khususnya untuk bagian pemuda (sekolah minggu dan remaja).
Kontrak ini berlaku mulai dari tanggal 1 Februari 2016.
Ibu Kristina Santi Prijatna sejak bulan Februari 2015 telah diangkat sebagai koordinator sekolah minggu dan remaja seluruh regio GKIN.
Semoga Tuhan memberkati beliau dalam melayani GKIN.
Het Dagelijks Bestuur organiseert, aansluitend na de moderamen vergadering, op zaterdag 17 september 2016, 16:00 - 19:00 uur in de Pauluskerk (Heuvelstraat 141 te Tilburg) een interactieve sessie voor de jongeren van de GKIN. Tijdens deze sessie zal er een presentatie worden gegeven door Rhein Sumule (AM) en Stenty Siahaya (TB) over GKMI Youth Summit 2016, wordt het jaarthema vanuit jongerenperspectief besproken en wordt het jongerenstuk door ds. E. Lalenoh n.a.v. het Lustrum jongerenweekend 2015 besproken.
Het Dagelijks Bestuur ziet dit als een mooie gelegenheid om met de jongeren in gesprek te gaan wat er bij hen leeft als het gaat om de GKIN. De jongeren zijn de toekomst van de kerk. Aanwezigheid van zoveel mogelijk jongeren wordt daarom erg gewaardeerd. Naast de jongeren van GKIN, is deze sessie bedoeld voor de leden van het Moderamen, andere ouderlingen en belangstellenden.
Aanmelden kan bij de eigen regiosecretaris.
 
ACARA INTERAKSI PEMUDA
Setelah rapat moderamen pada hari Sabtu 17 September 2016, pengurus harian GKIN akan mengadakan acara interaksi dengan para pemuda GKIN. Dalam acara ini Rhein Sumule dan Stenty Siahaya akan memberikan presentasi tentang GKMI Youth Summit 2016, juga tema tahunan akan dibahas dari segi pemuda dan pdt. E. Lalenoh akan berbicara tentang peran  pemuda, yang diambil dari Lustrum jongerenweekend tahun 2015.
Pengurus harian melihat acara ini sebagai kesempatan untuk berbicara dengan para pemuda mengenai makna GKIN bagi mereka. Kehadiran dari para pemuda sangat diharapkan.
Untuk pendaftaran, anda dapat menghubungi sekretaris regio.

 

Geliefde gemeente,
 
De kerkenraad van GKIN Amstelveen heeft vandaag de zware beslissing moeten nemen om onze eredienst van aanstaande zondag 5 juni 2016 niet in ons nieuwe kerkgebouw te houden.
Reden hiervoor is dat het gebouw nog niet aan alle eisen voldoet die ervoor zorgen dat wij als volledige gemeente er een viering kunnen houden.
 
WE KERKEN ZONDAG 5 JUNI 2016 IN DE PAULUSKERK WOLFERT VAN BORSSELENWEG 116, 1181 PJ AMSTELVEEN. Aanvangstijd blijft 14.00uur. 
(dit is de kerk waar we hebben gekerkt vóór de Heilige Geest kerk).
 
Hiermee komt ook de inwijdingsdienst die gepland is op 12 juni, te vervallen. Dit wordt een reguliere kerkdienst. 
De komende weken tot nader orde, blijft de locatie de Pauluskerk en de tijd blijft 14.00uur. 
 
Wij vragen u om dit bericht ook aan uw vrienden en familie door te geven. 
Houdt u goed de mededelingen en de gkin site in de gaten voor de juiste locatie.  www.gkin.org
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en vragen uw voorbede voor het verbouwingsproces, zowel als voor alle mensen die daarbij betrokken zijn.
 
Namens de kerkenraad van GKIN Amstelveen,
 
Theya Tjoe-Fat, secretaris