Nieuws

Op 17 december 2016 heeft de seniorencommissie van de regio Rijswijk-Den Haag de jaarlijkse Kerstviering voor de 65+-ers georganiseerd in de Markuskerk te Den Haag.

De dag werd gesloten door het gezamenlijk nuttigen van de kerstmaaltijd.

Klik hier voor de groepsfoto.

“Samen Gods aanwezigheid vieren in de eredienst / Bersama-sama merayakan kehadiran Allah di dalam ibadah”.
 
Het ministerium heeft dit jaar een thema voor Advent: “De redding van God verwachten/ Menantikan keselamatan dari Allah”
Per week een specifiek thema:
  1. Eerste Adventszondag: “God handelt voor wie op Hem wacht/ Allah bertindak bagi orang yang menantikan Dia” (Jesaja 64: 1-9). 
  2. Tweede Adventszondag: “De redding is nabij voor mensen die God vrezen/ Keselamatan dekat pada orang yang takut akan Tuhan” (Psalm 85:2-3; 9-14). 
  3. Derde Adventszondag: “De verwezenlijking van Gods reddingsplan/ Perwujudan rencana keselamatan Allah” (Romeinen 16:25-27).
  4. Vierde Adventszondag: “Wachten op God met een nederig hart/ Menanti Tuhan dengan kerendahan hati”(Lucas 1:46-53). 

Christenen staan met hun kerken en geloofsgemeenschappen voor de enorme uitdaging om in onze samenleving getuige te zijn van Jezus Christus. Het grensverkeer tussen kerken en geloofsgemeenschappen is enorm toegenomen. De Nationale Synode heeft daar sinds 2008 een grote bijdrage aan geleverd. Het is een forum waar mensen het diepste dat hen beweegt met elkaar kunnen delen (zie www.nationalesynode.nl).

Dit jaar komt op 5 november deze synode weer bijeen. Aan de hand van filmpjes van ongeveer 5 minuten laten de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen aan elkaar zien hoe het er in hun kerkdiensten toegaat. Voor onze gemeente gaat het om de sfeer die de GKIN binnen de Protestantse Kerk uitstraalt. Het opnemen van zo’n klein filmpje heeft op zondag 18 september 2016 in de kerkdienst in Den Haag plaatsgevonden.

We zijn dankbaar dat we een bijdrage kunnen leveren - aan het grote belang als christelijke minderheid in ons land present te zijn.