Nieuws

Christenen staan met hun kerken en geloofsgemeenschappen voor de enorme uitdaging om in onze samenleving getuige te zijn van Jezus Christus. Het grensverkeer tussen kerken en geloofsgemeenschappen is enorm toegenomen. De Nationale Synode heeft daar sinds 2008 een grote bijdrage aan geleverd. Het is een forum waar mensen het diepste dat hen beweegt met elkaar kunnen delen (zie www.nationalesynode.nl).

Dit jaar komt op 5 november deze synode weer bijeen. Aan de hand van filmpjes van ongeveer 5 minuten laten de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen aan elkaar zien hoe het er in hun kerkdiensten toegaat. Voor onze gemeente gaat het om de sfeer die de GKIN binnen de Protestantse Kerk uitstraalt. Het opnemen van zo’n klein filmpje heeft op zondag 18 september 2016 in de kerkdienst in Den Haag plaatsgevonden.

We zijn dankbaar dat we een bijdrage kunnen leveren - aan het grote belang als christelijke minderheid in ons land present te zijn. 

Lees meer: Film voor Nationale Synode
Komisi Diakonia Marturia (KDM) heeft besloten de extra collecte van zondag 30 oktober (5e zondagscollecte) te besteden aan het Rode Kruis met als bestemming Haïti in verband met de nood die is ontstaan na de orkaan Matthew.
Wij bevelen deze extra collecte van harte bij u aan en hopen op uw bereidwilligheid.
 
Gaarne uw voorbede voor de nood in dit land.
Op 25 september 2016 is het contract getekend door mw. Kristina Santi Prijatna als kerkelijk werker binnen GKIN, in het bijzonder voor het jongerenwerk binnen GKIN (kindernevendiensten en tieners). 
Het contract is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 februari 2016.
Mw. Kristina Santi Prijatna was al sinds februari 2015 aangesteld als landelijk coördinator voor kindernevendiensten en tieners.
Wij wensen mw. Santi Kristina Prijatna Gods zegen toe in haar bediening.

Kontrak kerja ibu Santi Tjahjadi
Pada tanggal 25 September 2016 yang lalu ibu Kristina Santi Prijatna telah mendatangani kontrak sebagai pekerja di GKIN, khususnya untuk bagian pemuda (sekolah minggu dan remaja).
Kontrak ini berlaku mulai dari tanggal 1 Februari 2016.
Ibu Kristina Santi Prijatna sejak bulan Februari 2015 telah diangkat sebagai koordinator sekolah minggu dan remaja seluruh regio GKIN.
Semoga Tuhan memberkati beliau dalam melayani GKIN.

Pagina 6 van 9

Gereja Kristen Indonesia Nederland - www.gkin.org