Nieuws

Met ingang van 3 december aanstaande zullen de erediensten van Dordrecht op de eerste, derde en eventueel de vijfde zondag van de maand gehouden worden in: kerkelijk centrum "De Bron" op Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordrecht, (wijk Stadspolders) tel. 078-6228442.
 
LET OP: De aanvangstijd is 14.00 uur.
 
Trein: Dordrecht centraal station overstappen naar trein station Stadspolders. (reistijd 3 minuten)
 
Bus: bus 5 vanaf Centraal Station Dordrecht naar Stadspolder Halte: Bakema-erf
De afgelopen maanden is binnen de GKIN verschillende keren een collecte voor de diaconie gehouden. Dankzij de inzet van KDM in de regio Den Haag is een bedrag van €1000 geschonken aan Panti Anaka Cacat te Flores. Hiermede wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van een inkomstenbron (eigen bedrijfje) zodat men in eigen levensonderhoud kan gaan voorzien. Een bedankbrief werd ontvangen. 
 
De Palmpasencollecte ad €1.503,45 werd ter bemoediging door de GKIN gemeente geschonken aan de Stichting regiokerk GKIN Amstelveen waarvoor door regio Amstelveen dank werd uitgesproken.
 
Op de volgende genoemde data wordt verwacht dat genoemde regio’s een diaconieproject naar voren brengen. 30 juli : Regio Rotterdam/Dordrecht - 29 oktober : Regio Amstelveen.
 
De KDM kan vooruitlopend behulpzaam zijn bij het vinden van een project.

Video-impressie van de retratie van GKIN regio Rijswijk-Den Haag die plaatsvond op 5-6 mei 2017 in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt.