In het kader van de stage-opdracht voor studie “Ambtsopleiding Postacademische Migrantenpastor tot een kerkleider” aan de Vrije Universiteit Faculteit zal zr. Betty Tjiptasari stagelopen bij GKIN, in het bijzonder in regio Rijswijk/Den Haag. Zr. Betty zal een onderzoek voor haar studie doen gericht op hoe zal de kerk omgaan met cultuur verschil in het bijzonder tussen de oudere en de jongere generaties. De stage vindt plaats van 25 februari t/m 24 juni 2018.

Gereja Kristen Indonesia Nederland - www.gkin.org