Zondag 3 december is het de eerste adventszondag van 2017. Die vormt tevens het begin van het kerkelijk jaar. De laatste zondag voor advent wordt het kerkelijk jaar afgesloten. Deze gebeurtenis krijgt de laatste jaren meer aandacht. Zo worden in steeds meer protestantse gemeenten, dus ook in de GKIN op deze eeuwigheidszondag de namen van overleden gemeenteleden voorgelezen. Wij noemen deze, dienst ter nagedachtenis.
Het kerkelijk jaar begint met het woord 'Advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.  
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:
  1. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. 
  2. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.
Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe tot einde van het jaar 2017, opdat Jezus, Immanuël, God met ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.
Bovendien verwachten we ook Zijn terugkomst. We leven tussen Zijn eerste en tweede komst. Dat geeft veel perspectief. Het leven heeft zin, omdat Jezus terugkomt en alle beloften zal vervullen.
 
Het jaarlijkse thema van GKIN 2017 luidt “Samen groeien als discipelen van Jezus Christus”. Wij willen als gemeente door deze Advent zondagen mee gaan groeien in de kerkelijke traditie zodat wij, als discipelen van Jezus Christus, op weg gaan naar Kerst niet beheerst worden door consumptieve houding van de wereld, maar dat ons leven wordt bepaald door het Woord en de belofte van de Heer, dat Hij naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. 
 
 
Bezinning rondom Advent, Kerst en einde van het jaar 2017
  • 11 december: Micha 4:1-8, Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.
  • 12 december: Micha 5:1-4, De profetieën over de geboorte van de nieuwe Koning die vrede brengt.
  • 13 december: Zacharia 8:9-17, Geeft de moed niet op en houd vol!
  • 14 december: Jesaja 7:10-17, Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen.
  • 15 december: Jesaja 8:17-23, Ik stel mijn vertrouwen in de HEER.
  • 16 december: Jesaja 9:1-6, De profetieën over de geboorte van de Vredevorst in het Oude Testament.
  • 17 december: Jesaja 35:1-4, Woestijn verandert in lente, want jullie weten niet op welke dag en op welke tijdstip Hij komt.
Gereja Kristen Indonesia Nederland - www.gkin.org